Eko toalety

Ekologické toalety

Volba ekotoalety znamená volbu toalety zítřka, přátelské k přírodě!

                                                               

Největší překážkou pro rozšíření kompostovacích záchodů je tzv. "fecofobie" - někteří lidé mají panický strach z nebezpečných patogenních bakterií šířených fekáliemi.

Navíc je toto téma "společensky nevhodné". Mnoho vesnic a některá malá města přitom stále pouští věškeré fekálie do vodních toků. Přitom je dokázáno, že různé bakterie a zárodky nemoci přežívají ve vodním prostředí (kanalizace, stoky, řeky, čistírny), ale nejsou schopné přežít v kompostu. Kompostování lidských exkrementů je jedna z nejhygieničtějších, nejlevnějších a nejužitečnějších variant jejich likvidace. Nejsou potřeba miliardové investice do kanalizací a čistíren.

Existuje nepřeberné množství různých konstrukcí, lze je však zhruba rozdělit podle toho, jakým způsobem zacházejí s exkrementy.Fekálie buď přímo kompostují anebo jen shromažďují případně vysušují – a kompostování probíhá někde jinde. Mezi jednotlivými typy přitom není ostrá hranice. Společné je pro ně pouze to, že nepoužívají vodu pro splachování. Pro všechny typy se přitom často používá společné označení "kompostovací" toaleta, což je poněkud matoucí. Vhodnější je společné označení "eko-toaleta", nebo ještě lépe – "suchá" toaleta.

                                                                 

Základní typy eko-toalet

Kompostovací

Separační

Vakuové

Spalovací

Existuje nepřeberné množství různých konstrukcí, lze je však zhruba rozdělit podle toho, jakým způsobem zacházejí s exkrementy.Fekálie buď přímo kompostují anebo jen shromažďují případně vysušují – a kompostování probíhá někde jinde. Mezi jednotlivými typy přitom není ostrá hranice. Společné je pro ně pouze to, že nepoužívají vodu pro splachování. Pro všechny typy se přitom často používá společné označení "kompostovací" toaleta, což je poněkud matoucí. Vhodnější je společné označení "eko-toaleta", nebo ještě lépe – "suchá" toaleta.

Kompostovací toalety

...toalety, které exkrementy shromažďují a kompostují

Tyto toalety mají zásobník umístěný obvykle uvnitř toalety, ve kterém probíhá kompostovací proces. Od následujících typů se odlišují tím, že nemusíte "vynášet kýbl" na kompost na zahradě - kompost máte doma. Klasickým představitelem je toaleta MullToa. Předpokladem správného kompostování je: přiměřená vlhkost, dostatečný přívod vzduchu a teplota. Průběh kompostování se zlepšuje naočkováním vhodných bakterií do substrátu. Kompost se vybírá jednou za několik měsíců. Souhrnně řečeno - tento typ řeší zpracování exkrementů nejkomplexněji, toaleta poskytuje již hotový produkt -zralý kompost. V zahraničí jsou toalety tohoto typu velmi oblíbené (zejména ve Skandinávii, Austrálii, Kanadě a USA) a jsou považovány - při přiměřené péči - za spolehlivé. Toaleta MullToa 65 je jediná švédská toaleta s certifikací, že toaleta zvládne odpady vytvořené pomocí 4 osob v každodenním použití. V tomto testu bylo vzato 52 kg výkalů, 336 litrů moči a 60 rolí toaletního papíru, které byly přidávány během 8 týdnů do toalety. Po této době byl kompostovací zásobník vyndán - a obsahoval pouze 12 litrů zbytkového kompostu - hnojiva. Pro srovnání - použití klasické toalety (10 l vody / spláchnutí) zvýší původní objem 400 l odpadu na 10 000 litrů fekálního odpadu. Systém odvětrání zaručuje provoz toalety bez zápachu mimo toaletu i blízké okolí. Údržba je hygienická a jednoduchá, použití je jednoduché a ekonomika provozu splňuje limity stanovené pro spotřebu el. energie. V zahraničí jsou toalety tohoto typu velmi oblíbené (zejména ve Skandinávii a v USA) a jsou považovány – při přiměřené péči – za spolehlivé.

Kde jste nás mohli vidět:

Odkaz na video televize Nova - pořad Loskuták:

http://loskutak.nova.cz/clanek/bydlime/kompostovaci-eko-toalety.html

Odkaz na video televize ČT - pořad Chalupa je hra:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122071611-chalupa-je-hra/408236100111024/

Separační toalety

...toalety, které moč shromažďují odděleně od fekálií

Příčinou toho, že některé toalety zapáchají, je obvykle anaerobní rozklad přemokřené směsi. Jednoduchý nápad – geniální věci bývají jednoduché – separovat moč od fekálií tento problém do značné míry řeší. Separace moči se může uplatnit u všech výše uvedených typů. Kapacita shromažďovacích toalet se přitom výrazně zvětší a perioda vynášení prodlouží. Moč je na rozdíl od fekálií prakticky sterilní a není proto problém ji používat přímo ke hnojení a k zálivce zahrady – po naředění vodou v poměru asi 1:8. K tomuto účelu se dá využít i šedá voda – tj. voda z koupelny a z kuchyně. Komerčním zástupcem separačního typu toalet u nás je Separera, a WM, které dodávají i příslušenství k zálivce zahrady separovanou naředěnou močí.

Vakuové toalety

...toalety, u kterých vakuový systém odvede odpad přímo do sběrné nádrže.

Transport je prováděn pomocí vzduchu a voda v toaletě je určená k opláchnutí porcelánu a následnému doplnění vodního pachového uzávěru. Systém je normálně bez tlaku, podtlak se vytváří pouze při splachování. Díky kombinaci oddělení moči s malým množstvím vody potřebným na spláchnutí je provoz hygienický s možností snadné recyklace odpadu.

Splachovací množství je 0,5 litru či samostatně 0,1 litru. Délka potrubí do 15 metrů.

Spalovací toalety

...toalety, které exkrementy kompletně spalí na popel

Tato toaleta je vhodná do všech míst, kde je dostupná elektřina. Dá se využít nejen v domech, chatách, chalupách, ubytovnách, ... ale i v místech, kde je problematické zřídit jakoukoliv jinou toaletu. Například v hrázích přehrad s pitnou vodou či v přísně chráněných přírodních územích. Vše, co zůstane je trochu popela, asi jeden šálek kávy na osobu za měsíc. Popel je zcela bez bakterií a je ideální pro použití jako hnojivo na Vaší zahradě.

Z instalací ekotoalet u našich zákazníků

1. Kompostovací toalety MullToa:

" Opravdu pěkná místnost WC na chatě ! Pěkné posezení ! "

2. Spalovací toaleta Cinderella:

Správná instalace odvětrání

Počet produktů: 41

Zobrazení 1-12 z 41 položek

Aktivní filtry

Zobrazení 1-12 z 41 položek