Ceny

Všechny ceny v našem obchodě jsou uvedeny včetně DPH.

Objednání

Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Platba

Nakupující má možnost volit mezi platbou převodem a platbou dobírkou. Při volbě platba převodem proběhne po odeslání objednávky dodatečná kontrola dostupnosti zboží administrátorem obchodu a následně je zákazníkovi odeslán email s informacemi potřebnými pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Zboží může být expedováno až po připsání požadované částky na náš účet. Při objednávce na Slovensko, požadujeme platbu předem na náš účet. Při odběru a platbě v naší prodejně, lze platit i platební kartou.

Dodací doba

V převážné většině případů je zboží odesláno během 4 pracovních dnů. Dopravce dodá zásilku adresátovi ve lhůtě určené jeho obchodními podmínkami. V současnosti využíváme pouze služeb České pošty a její produkty doporučená zásilka a cenný balík, u kterých pošta udává doručení během 1-4 pracovních dnů. Ve velké většině případů jsou však zásilky doručeny během jednoho až dvou dnů.

Ceny za dopravné

Ceny dopravného se odvíjejí od hodnoty objednávky a váhy zboží.

Vyřízení objednávky

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů. Prodávající odesílá tyto emaily:

  • souhrn objednávky - v okamžiku odeslání objednávky
  • údaje pro provedení platby - pokud je zvolena platba převodem
  • informace o odeslání zboží - po předání zásilky České poště

Kupující při standardním průběhu vyřízení nemusí zasílat prodejci žádné emaily.

Forma zásilky

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložen dodací list plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali prostřednictvím internetového obchodu či nikoliv.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí obchodním či doporučeným balíkem do provozovny dodavatele. Případně tak může učinit osobně. Při odstoupení je nutné uvést číslo faktury, účet kupujícího na který mu bude poukázána částka.  

Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí obchodním či doporučeným balíkem do provozovny dodavatele. Případně tak může učinit osobně. 

Při odstoupení je nutné uvést číslo faktury, účet kupujícího na který mu bude poukázána částka. 

Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu stav. 

  • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
  • nesmí být použité
  • musí být nepoškozené
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
  • doklad o koupi

Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle

Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.

Vrácení zboží

Zákazník má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být v neporueném originálním obalu, nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno a musí být vráceno včetně všech dokumentů a dodacího listu. Zboží odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka kupní ceny na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě ELIA Elektro s.r.o. se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:

  • e-mailem na adresu: info@elia.cz
  • doporučeným dopisem na adresu:

ELIA Elektro s.r.o.
Čs. armády 16
160 00 Praha 6 – Dejvice
Tel./fax: +420 233 339 752

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14, odst. 1 ODR (nařízení pro řešení sporů online):

Evropská komise dává spotřebitelům možnost řešit spory online na jedné ze svých platforem, a to na základě čl. 14, odst. 1 nařízení ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako portál, kde mohou zákazníci dosáhnout mimosoudního vyrovnání ve sporech plynoucích z online nákupů a kontraktů na služby.