Vakuová eko toaleta ECO-VAC Basic

61 500,00 Kč
S DPH

Mají instalován vakuový systém, který odvede odpad přímo do sběrné nádrže. Transport je prováděn pomocí vzduchu a voda v toaletě je určená k opláchnutí porcelánu a následnému doplnění vodního pachového uzávěru. 

 

 

 ECO-VAC je pravý vakuový systém, který odvede odpad přímo do sběrné nádrže. Transport je prováděn pomocí vzduchu a voda v toaletě je určená k opláchnutí porcelánu a následnému doplnění vodního pachového uzávěru. Systém je normálně bez tlaku, podtlak se vytváří pouze při splachování. Podtlak vzniká hned po stisknutí splachovacího tlačítka a odpad je do sběrné nádrže transportován rychlostí 10 m/s. Samotné splachování trvá zhruba 5 vteřin a hladina hluku je srovnatelná s obyčejným WC. Systém je ve svém základu jednoduchý a logický, což znamená snadnou orientaci při montáži. Systém je velmi flexibilní a lehce přizpůsobitelný různým podmínkám a vlastním požadavkům. Odpad se shromažďuje buď do nádrže, odlučovače kalů a nebo do některé z různých forem biologických komor, kde se kompostuje.
Tři hlavní principy našich vakuových toalet:
1) Oddělení moči.
2) Vakuum se vytváří pouze krátkodobě. Vakuum je vytvořeno pouze v okamžiku, když je potřeba spláchnout (místo stálého udržování vakua).
3) Žádné mechanické ventily.

Vodní hladina/uzávěr má v toaletě funkci ventilu. Jakmile je stisknuto tlačítko pro spláchnutí, začne se vytvářet podtlak. Po dosažení dostatečné úrovně podtlaku je obsah toalety vysát do uvolňovače vakua, který se nachází uvnitř vakuové jednotky. Podtlak zmizí a odpad spadne díky gravitaci do zásobníku. V toaletě se automaticky doplní voda pro další použití.
Sekce na moč má své vlastní splachování, které využívá pro oplach 0,1 litru vody (případně i méně). Mechanické ventily jsou nejslabším článkem tradičních vakuových systémů. Díky jejich absenci je provoz systému EcoVac velmi spolehlivý. Ale z toho také vyplývá, že každá toaleta vyžaduje vlastní vakuovou jednotku. Pro více toalet postačuje jediný zásobník odpadu (jediná jímka na černou vodu). Díky kombinaci oddělení moči s malým množstvím vody potřebným na spláchnutí je provoz hygienický s možností snadné recyklace odpadu.
Splachovací množství je 0,5 litru či samostatně 0,1 litru. Délka potrubí do 15 metrů.

Vakuové čerpadlo (230V, 1300W) a uvolňovač vakua jsou sestaveny v jednu kompaktní jednotku, což umožňuje velmi snadnou montáž. Tato jednotka se instaluje přímo nad zásobník černé vody. Čerpadlo je v provozu pouze po dobu 5 vteřin, spotřeba energie je cca 1 kWh na osobu za rok. Skříň s ovládací elektronikou je součástí dodávky systému. Průměr podtlakového potrubí je 50mm.
Provedení : komplet system s podlah. toaletou
Ukázka vakuové toalety : http://www.youtube.com/watch?v=GiIylC_gHoo 

ECO-VAC Basic