Separační toalety

Separační toalety firmy SWEDISH ECOLOGY a WME (ŠVÉDSKO), CINDERELLA (Norsko)

Toalety, které exkrementy shromažďují

Příčinou toho, že některé toalety zapáchají, je obvykle anaerobní rozklad přemokřené směsi. Jednoduchý nápad – geniální věci bývají jednoduché – separovat moč od fekálií tento problém do značné míry řeší. Separace moči se může uplatnit u všech výše uvedených typů. Kapacita shromažďovacích toalet se přitom výrazně zvětší a perioda vynášení prodlouží. Moč je na rozdíl od fekálií prakticky sterilní a není proto problém ji používat přímo ke hnojení a k zálivce zahrady – po naředění vodou v poměru asi 1:8. K tomuto účelu se dá využít i šedá voda – tj. voda z koupelny a z kuchyně. Komerčním zástupcem separačního typu toalet u nás je Separera a WM, které dodávájí i příslušenství k zálivce zahrady separovanou naředěnou močí.

...moč shromažďují odděleně od fekálií

Kde jste nás mohli vidět:

Odkaz na video televize Nova - pořad Loskuták:

http://loskutak.nova.cz/clanek/zarizujeme/ekologicke-toalety-2.html

Separační toalety

Unikátní na separaci je to, že se můžete o každou složku odpadu postarat tím nejlepším způsobem. Toalety Separera při standardním užívání (jako jakákoliv jiná toaleta) automaticky oddělují výkaly a moč. Z toho plyne, že toaleta používá dva zásobníky. Jeden vnější pro akumulaci moči a jeden vnitřní na shromažďování výkalů a toaletního papíru.

Hygiena a komfort

Velikost misky na moč je dostatečně velká (šířka 33 cm, délka 18 cm, hloubka 19 cm), aby při použití zamezila rozstřikování. To je velmi významné z hlediska hygieny. Zásobník pro výkaly je pečlivě navržen pro dobrou funkci a jednoduchou manipulaci. Zásobník má kryt s rukojetí, díky tomu je snadné jej přemístit a vyměnit za druhý, případně jen přemístit obsah ze shromažďovacího do kompostovacího zásobníku. Ventilátor zajišťuje více významných věcí najednou. Zajišťuje, že místnost s toaletou je bez zápachu, přivádí kyslík ke kompostovanému odpadu a zároveň ještě odvádí z kompostovaného odpadu část vlhkosti.

Výkaly

Při normálním provozu vyprodukuje 4 členná rodina kolem 7 litrů odpadu za týden, z čehož plyne potřeba vyměnit zásobník po 4-8 týdnech užívání. Obsah zásobníku je třeba kompostovat minimálně po dobu 6 měsíců, aby se mohl použít jako kompost. Separera se dodává se dvěmi zásobníky, jeden je v toaletě a v druhém probíhá na zahradě kompostování.

Moč

Při normálním provozu vyprodukuje 4 členná rodina kolem 35 litrů moči za týden. Moč je sterilní a velmi hodnotná jako hnojivo (při naředění 1:8 s vodou).Toto ředění provádí automaticky ejektor, instalovaný na zásobníku moči. 35 litrů moči má stejnou hnojivou hodnotu jako 3 kg hnojiva. Proto je velmi důležité hnojit co největší možnou plochu. Tím se zajistí, aby hnojivo zůstalo k dispozici rostlinám a nemohlo případně prosáknout do spodních vod či povrchových toků. Aby mohly rostliny živiny absorbovat, je důležité hnojit pouze v době, kdy je teplota zeminy vyšší než 6°C.

Hmyz nebo larvy

Nejběžnějšími mouchami, které se objevují v suchých záchodech, jsou malé mušky smutnice, octomilky a další. Použití síťky proti hmyzu těmto muškám nezabrání ve vniknutí do kompostu. Muší larvy mají světlou barvu a mohou ze záchodové jednotky vylézat přes část se sedátkem, je-li pro ně v záchodové jednotce příliš vysoká teplota. Přítomnost much v kompostu často ukazuje na to, že je kompostová hmota příliš vlhká.

  1. 1. ujistěte se, zda je jako zásypový materiál použit Special substrat MullToa (viz Příslušenství). Některé materiály (například čerstvé piliny ze dřeva listnatých stromů) mušky do kompostu přitahují.
  2. 2. nasypte tenkou vrstvu zásypového materiálu na povrch kompostu.
  3. 3. veškerý létající hmyz v prostoru záchodu zlikvidujte pomocí insekticidního spreje na bázi pyretrinu. Postřik opakujte v intervalech dvou až tří dnů, abyste zlikvidovali i nové generace much vylíhlé z vajíček nebo přeměněné z larev. Nastříkejte insekticid rovněž do vnitřku záchodové jednotky a zavřete víko. Postřik opakujte, dokud se v záchodu létající hmyz objevuje.

Instalujte svépomocně

Vše co potřebujete pro ventilaci přes zeď je obsaženo v balení toalety (0.5 m potrubí a síť proti hmyzu). Pokud budete chtít instalaci skrze střechu (pro využití přirozeného komínového tahu), budete potřebovat instalační sadu pro toalety MullToa a speciální koncovku. Vždy se před instalací zkontaktujte s místními úředníky pro oblast životního prostředí.

Výběr typu

Při výběru modelu zvažte, kolik osob a jak často (stále, víkendově, ...) bude toaletu využívat. Také zda je možné umístit zásobník do nižšího patra. Všechny typy mají ventilátor s příkonem 18W. Také je možné dodat 12V typy. Všechny modely mohou být používány v nevytápěných místnostech a v zimě nezamrznou. Na zimu je ale třeba zajistit dostatečnou kapacitu zásobníku na akumulaci moči, než se zvedne teplota zeminy a bude možné opět zavlažovat a hnojit pozemek. Všechny modely mají krycí klapky nad zásobníkem, které se automaticky otvírají při dosednutí na toaletu.

Počet produktů: 5

Zobrazení 1-5 z 5 položek

Aktivní filtry

Zobrazení 1-5 z 5 položek