Septik / Zásobník 2000 L

Septik/ zásobník na 2000 litrů odpadních vod. Slouží jako usazovací kalová nádrž pro připojení klasických WC k WM Filtru.

 

Více informací


51 000,00 Kč vč. DPH

PTC 2000

Septik má obvykle 2 až 3 komory a funguje jako usazovací nádrž. Usazený kal je nutné přibližně jednou ročně odčerpat. Vypouštění odpadních vod ze septiku přímo do vod povrchových i podzemních kvůli ohrožení znečistěním podzemních vod podléhá podle §8 odst.1 písm. c) vodního zákona povolení vodoprávního úřadu. Ten většinou stanoví povinnost doplnit septik na odtoku zemním (pískovým) filtrem, nebo vegetační čistírnou odpadních vod.

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně