Fosforová studna

Fosforová studna

= "Past" na odstranění fosforu z čištěných odpadních vod.

Více informací


22 200,00 Kč vč. DPH

Fosforova past

Instaluje se pouze v případě potřeby za WM Filtr.

Pomáhá ještě více zredukovat obsah fosforu pomocí spec. vápenného minerálu POLONITE.

Problém

Fosfor je jedním z hlavních nutrientů pro mikroorganismy i rostliny a dále nepostradatelnou součástí hnojiv. Jeho nadměrné množství však ve vodách způsobuje nežádoucí jev, zvaný eutrofizace, při němž může paradoxně docházet k zániku živých organismů. Tento fakt vede k zpřísňování emisních limitů pro fosfor, což vyžaduje intenzifikaci metod jeho odstraňování. Další problematikou spojenou s tímto prvkem, je ubývání přírodních zdrojů fosforu. Při současné spotřebě v zemědělství a průmyslu budou tyto zdroje brzy vyčerpány a dojde tak ke ztrátě důležitého prvku pro život. 

Separace fosforu u zdroje odpadních vod

Fosfor přítomný v odpadních vodách má původ povětšinou v moči, fekáliích a čistících prostředcích (saponáty, prací prášky, atd.). Proto bylo zavedeno dělení odpadních vod na žluté (moč), hnědé (fekálie) a šedé (odpadní vody z praní, mytí, sprchování, atd.) a optimalizuje se princip nakládání s nimi při současném optimálním využití jejich látkového potenciálu.Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně